[dropcap]H[/dropcap]et is van de minst benutte recruitmentstrategieën: alumni recruitment. Oftewel, het opnieuw inzetten van ex-werknemers. Maar met de opkomst van de netwerkorganisatie kan alumni recruitment wel eens een aantrekkelijke recruitmentstrategie worden.

Alumni recruitment moet niet verward worden met referral recruitment. Bij referral recruitment worden medewerkers ingezet bij de werving van nieuwe collega’s. Met de welbekende aanbrengpremie verstrekken organisaties een (financiële) beloning wanneer een medewerker een nieuwe collega aanbrengt. Het belonen van ex-medewerkers voor het aanbrengen van een nieuwe collega behoort eigenlijk ook tot referral recruitment. In de praktijk ben ik hier helaas nog weinig successen van tegengekomen. Sterker nog, het aanbrengen via de eigen medewerkers wordt al nauwelijks als serieuze wervingsstrategie ingezet. Verder dan een regeling (HR heeft het maar druk met al die Regelingen) komt het vaak niet. En die regeling is vaak niets eens bij de medewerkers bekend en wordt dan ook nog lekker laagdrempelig gemaakt met alle voorwaarden en uitsluitingen… En voor de (netto) beloning kan je je inspanningen vaak ook besparen.

Een brug te ver
En het benutten van de netwerken van voormalige collega’s in de werving lijkt helemaal een brug te ver. Nog een gemiste kans. Ex-collega’s kennen de organisatie als geen ander en zullen alleen een vriend, kennis of familielid op de organisatie afsturen, als zij de overtuiging hebben dat dit tot een succesvolle match kan leiden. Immers, zij willen er zelf niet op aangekeken worden, als zij de verkeerde kandidaat naar de organisatie hebben doorverwezen.

Ex-medewerker opnieuw inzetten
En is referral recruitment al lastig; het daadwerkelijk opnieuw inzetten van een ex-medewerker (alumni recruitment) is voor veel organisatie helemaal een ‘ver van het bed show’. De opkomst van de netwerkorganisatie kan hier wellicht verandering in brengen. Arbeidsrelaties worden steeds korter en zo meer en meer afgestemd op de behoeften van medewerker én organisatie. Die kunnen zodanig veranderen dat er nu geen onderlinge match meer is, maar dat kan in de nabije toekomst weer anders zijn. Een belangrijk voordeel van alumni recruitment is dat de kans op een mismatch aanzienlijk verkleind wordt. Immers, de ex-medewerker en de organisatie hebben reeds ervaring met elkaar. Andere voordelen: er is nagenoeg geen inwerkperiode nodig (direct return on investment) en de wervingskosten zijn minimaal.

Out of the box
De uitwerking van alumni recruitment hoeft niet eens zo ingewikkeld te zijn. Het is hierbij wel van belang om niet alleen vacatures te zenden, maar vooral de bredere interactie met alumni te zoeken. Dit kan via het toezenden van personeelsbladen (met een column van een ex-medewerker en natuurlijk de rubriek “Hoe gaat het met …?”), het organiseren van alumnibijeenkomsten (apart of juist geïntegreerd met de huidige medewerkers), het actief delen van kennis (bijvoorbeeld alumni als gastspreker uitnodigen) of zelfs door alumni in sollicitatiecommissies plaats te laten nemen. Ja, dat is nog eens out of the box, hè!

Oh ja. One More Thing…. alumni recruitment wordt alleen succesvol als je op een goede wijze afscheid van elkaar neemt…..