Masterclass Strategisch & Data driven HRM

17 & 18 juniUtrecht/Bunnik€ 999,-

Inschrijven

Met de Masterclass Strategisch & Data driven HRM kun je betere HR-besluiten nemen waardoor de prestaties van organisaties en het welzijn van medewerkers verbeterd worden. Deze 2-daagse masterclass stelt je in staat om direct met Strategisch HRM én Data driven HRM/HR Analytics in jouw organisatie aan de slag te gaan.

Programma

Onder andere vanwege een dynamische arbeidsmarkt en (technologische) ontwikkelingen in en rondom organisaties, is er steeds meer aandacht voor Human Resource Management. De vraag is wel op welke manier HR-professionals concrete waarde voor organisaties kunnen creëren. In deze Masterclass is dit dan ook de centrale vraagstelling en hierin vervullen strategisch HRM en data driven HRM (HR-analytics) de belangrijkste onderdelen.

Data driven HRM helpt om betere strategische HRM-keuzes te maken. Deze Masterclass leidt je niet op tot HRM data-analist. Om goed met (HRM) data-analisten te kunnen samenwerken en analyses (kritisch) te kunnen begrijpen, zullen wij toch in enige mate kennis moeten hebben van het analyseren en interpreteren van data.

Na het volgen van de Masterclass Strategisch & Data driven HRM…

 • ken je belangrijke traditionele en moderne organisatie- en HR-strategieën
 • ken je de bouwstenen en succesfactoren van een Strategisch HR-plan
 • kun je de effectiviteit van je huidige HR-strategie analyseren en verbeteren
 • weet je op welke manier Data driven HRM kan bijdragen aan de organisatie- en HR-strategie (en de keuzes die je hierbij maakt)
 • kun je een businessvraag omzetten in een HR-analyticsvraagstuk
 • zet je de eerste stappen om data te analyseren, te interpreteren en te visualiseren

De Masterclass HR Analytics bestaat uit de volgende 4 blokken en topics.

blok 1. Strategisch HRM

 • organisatiedoelen en –strategieën
 • HR-doelen en –strategieën
 • bouwstenen van het Strategisch HR-plan en meten en sturen met KPI’s (metrics)

blok 2. Data driven HRM

 • processtappen van en betrokkenen bij Data driven HRM
 • wat is nodig om Data driven HRM te ‘enablen’: data, tools, systemen en competenties, (rollen, processen, bevoegdheden etc. om kwaliteit van data te borgen)
 • data government en data privacy: wat mag er (niet)?

blok 3. Data Analytics 1

 • van businessvraag naar analysevraag
 • de analysevraag omzetten in een analyseboom
 • welke databronnen zijn nodig?

blok 4. Data Analytics 2

 • data prepareren
 • data analyseren
 • data presenteren en visualiseren