Masterclass HR Bedrijfskunde

Inhouse Op aanvraag

Neem contact op

Vergroot met je HR-team de bedrijfskundige kennis en inzichten in deze 3-daagse inhouse Masterclass. Verdiep je verder in Strategisch Management, Strategisch HRM, Marketing & Communicatie, HR Analytics, Financieel Management en Management & Organisatie.

Programma

De Masterclass HR Bedrijfskunde bestaat uit de volgende 6 blokken.

blok 1. Strategisch Management

 • het organisatiefundament: visie, missie, strategie en kernwaarden
 • het businessmodel: wat wordt aan afnemers belooft en hoe wordt dit gerealiseerd?
 • van visie en strategie naar doelen: de Balance Score Card
 • van organisatiestrategie naar HRM: strategische personeelsplanning

blok 2. Strategisch HRM

 • HR-doelen en –strategieën
 • bouwstenen van het Strategisch HR-plan en meten en sturen met KPI’s (metrics)
 • Data driven HRM
 • HR inrichting- en besturingsmodellen

blok 3. Marketing & Communicatie

 • organisatie-identiteit
 • marketing en communicatie
 • merken en purpose
 • werkgeluk

blok 4. HR Analytics

 • van businessvraag naar analysevraag
 • de analysevraag omzetten in een analyseboom
 • welke databronnen kan je gebruiken?
 • data prepareren, analyseren en visualiseren

blok 5. Financieel Management

 • wat is het verschil tussen (directe en indirecte) kosten en uitgaven?
 • break-even analyse en winstbegrippen (EBIT, EBITA etc.)
 • de relatie tussen de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht
 • financiële planning: de investeringsbegroting en de business case

blok 6. Management & Organisatie

 • organisatiediagnose: hoe krijg ik inzicht in de organisatie?
 • cultuur, gedrag en verandering: van de organisatie, de teams en het individu
 • management en leiderschap: ontwikkelen van effectieve teams
 • groei en ontwikkeling van organisaties