Masterclass HR Bedrijfskunde

3, 10 en 11 decemberBunnik€ 1.299,-

Inschrijven

Vergroot je bedrijfskundige kennis en inzichten in deze 3-daagse Masterclass en de blokken Strategisch Management, Strategisch HRM. Marketing Management, HR analytics, Financieel Management en Management & Organisatie.

Programma

De Masterclass HR Bedrijfskunde bestaat uit de volgende 6 blokken.

blok 1. Strategisch Management

 • het organisatiefundament: visie, missie, strategie en kernwaarden
 • het businessmodel: wat wordt aan afnemers belooft en hoe wordt dit gerealiseerd?
 • van visie en strategie naar doelen: de Balance Score Card
 • van organisatiestrategie naar HRM: strategische personeelsplanning

blok 2. Strategisch HRM

 • HR-doelen en –strategieën
 • bouwstenen van het Strategisch HR-plan en meten en sturen met KPI’s (metrics)
 • Data driven HRM
 • HR inrichting- en besturingsmodellen

blok 3. Marketing Management

 • identiteit, imago en reputatiemanagement
 • de marketing mix, het marketingplanningsproces en (sociale) mediakanalen
 • concerncommunicatie, interne communicatie en arbeidsmarktcommunicatie
 • de customer journey/experience en de candidate journey/experience

blok 4. HR Analytics

 • van businessvraag naar analysevraag
 • de analysevraag omzetten in een analyseboom
 • welke databronnen kan je gebruiken?
 • data prepareren, analyseren en visualiseren

blok 5. Financieel Management

 • wat is het verschil tussen (directe en indirecte) kosten en uitgaven?
 • break-even analyse en winstbegrippen (EBIT, EBITA etc.)
 • de relatie tussen de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht
 • financiële planning: de investeringsbegroting en de business case

blok 6. Management en Organisatie

 • organisatiediagnose: hoe krijg ik inzicht in de organisatie?
 • cultuur, gedrag en verandering: van de organisatie, de teams en het individu
 • management en leiderschap: ontwikkelen van effectieve teams
 • groei en ontwikkeling van organisaties