Masterclass HR Bedrijfskunde

wordt geplandBunnik€ 1.299,-

Inschrijven

Vergroot je bedrijfskundige kennis en inzichten in deze 3-daagse Masterclass en de blokken Strategisch Management, Management & Organisatie, Financieel Management, Marketing & Communicatie, HR Trends & Ontwikkelingen en Strategisch HRM.

Programma

De Masterclass HR Bedrijfskunde bestaat uit de volgende 6 blokken.

blok 1. Strategisch Management

Maak betere strategische keuzes door het vergroten van jouw inzichten in markten, de concurrentiepositie en belangrijke omgevingsfactoren.

 • wat is de essentie van strategie?
 • relatie tussen visie, missie, strategie en waarden
 • veelgebruikte interne en externe analysemethoden
 • wat zijn belangrijke concurrentie- en (groei)strategieën?
 • van visie en strategie naar doelen: de Balance Score Card

blok 2. Management en Organisatie

Op welke manieren kan de organisatie effectief en efficiënt ingericht en bestuurd worden? Nu en in de toekomst.

 • organisatiediagnose: hoe krijg ik inzicht in de organisatie?
 • klassieke en moderne inrichtingsmodellen en organisatiestructuren
 • cultuur, gedrag en verandering: van de organisatie, de teams en het individu
 • management en leiderschap: ontwikkelen van effectieve teams
 • groei en ontwikkeling van organisaties

blok 3. Financieel Management

Naast een introductie van de belangrijkste financiële begrippen leer je in dit blok om de rendementen van HR-adviezen en investeringen te berekenen.

 • wat is het verschil tussen (directe en indirecte) kosten en uitgaven?
 • break-even analyse en winstbegrippen (EBIT, EBITA etc.)
 • de relatie tussen de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht
 • budgettering en interne verrekeningen
 • financiële planning: de investeringsbegroting en de business case

blok 4. Marketing & Communicatie

Uiteindelijk zullen de producten en diensten aan de man gebracht moeten worden. Wat is de rol van Marketing & Communicatie en welke invloed hebben social media hierop?

 • wat is het verschil tussen marketing en verkoop?
 • identiteit, imago en reputatiemanagement
 • de marketing mix en het marketingplanningsproces
 • concerncommunicatie, interne communicatie en arbeidsmarktcommunicatie
 • marketing 2.0 en social media: wat is de impact voor organisaties en HR?

blok 5. HR Trends & Innovaties

Wat zijn de belangrijkste HR trends en innovaties? Met deze kennis en inzichten loop je voorop in ons vakgebied. En daarbuiten.

 • vier generaties op de werkvloer
 • sociale innovatie: het echte nieuwe werken
 • de veranderende arbeidsrelatie: de medewerker wordt klant
 • techniek & HR: e-hrm, mobile learning, augmented reality, cloud computing etc.
 • hoe ziet HR er in 2020 uit…?

blok 6. Strategisch HRM

In dit afsluitende blok worden alle behandelde onderwerpen gekoppeld aan HRM. Op praktische wijze worden antwoorden gegeven op de vraag: hoe kan HR waarde voor de organisatie creëren?

 • wat zijn de onderdelen van het strategisch HR plan?
 • wat zijn de belangrijkste ‘deliverables’ van HR?
 • uit welke HR-strategieën heb je de keuze?
 • HR analytics: hoe meet je de businessimpact van HR?
 • hoe richten wij de HR afdeling in en over welke capaciteiten moet het team zelf beschikken?