Masterclass Financieel Management

op aanvraagKaap Doorn€ 899,-

Aanvraagdownload brochure

Vergroot je financiële kennis en inzichten in deze 2-daagse Masterclass Financieel Management voor HR-professionals met de blokken Inleiding in Financieel Management, Jaarverslaggeving, Investeren en Management Accounting & Control.

Programma

De Masterclass Financieel Management bestaat uit de volgende 4 blokken.

blok 1. Inleiding in financieel management

In dit eerste blok wordt de basis gelegd voor de overige blokken. Naast een verkenning van het werkveld van financiële managers worden begrippen verklaard.

 • wat houdt financiële managers bezig?
 • de (financiële) besturing van de organisatie
 • verklaring van veelgebruikte begrippen: investeren, financiering, management accounting, jaarverslaglegging, voorzieningen etc.

blok 2. Jaarverslaglegging

Het jaarverslag is een (verplichte) financiële verantwoording van de verrichte activiteiten. Maar, hoe filter je de belangrijkste informatie en wat kun je hiermee?

 • hoe lees en analyseer je de balans, winst- en verliesrekening en cashflowoverzicht?
 • hoe bepaal je de winst, liquiditeit en solvabiliteit?
 • hoe bepaal je de cashflow uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten?

blok 3. Investeren

Dit blok staat in het teken van de investeringen: opofferingen in tijd, geld of mankracht ten behoeve van doelen die pas op lange termijn worden behaald.

 • hoe stel je een investeringsbegroting en business case op?
 • hoe beoordeel je (voorgenomen) investeringen?
 • hoe bepaal je het rendement van investeringen?

blok 4. Management Accounting & Control

Waar het jaarverslag is gericht op externe omgeving houdt Management Accounting & Control zich bezig met de interne plannings- en besturingactiviteiten.

 • hoe maak je kostencalculaties en beslissingscalculaties?
 • welke budgetteringsmethoden zijn er?
 • met welke control-middelen kan je de organisatie besturen?