Masterclass AI & HRM

3 & 4 juniUtrecht/Bunnik€ 1.299,-

Inschrijven

Vergroot in deze 2-daagse Masterclass je kennis en inzichten over (ethisch verantwoorde) toepassingen van artificial intelligence, machine learning, deep learning en andere digitale innovaties voor organisaties en de HRM-praktijk.

Programma

Na het volgen van deze 2-daagse Masterclass:

  • weet je wat digitale innovaties als Artificial Intelligence (AI), machine learning, deep learning, big data, ChatGPT, Internet of Things en Algoritmisering betekenen;
  • begrijp je de impact van AI en andere digitale innovaties voor de organisatiestrategie, de HR-strategie en bedrijfsprocessen;
  • wordt je aan de hand van praktijkcasussen geïnspireerd hoe AI en andere digitale innovaties binnen de HRM-praktijk toegepast (kunnen) worden en hoe je dit kunt vertalen naar de eigen werkcontext/organisatie;
  • weet je wat er nodig is om digitale innovaties op een maatschappelijk en ethisch verantwoorde manier in te zetten (met onder meer oog op kwesties als bias en discriminatie, privacy en veiligheid, inclusie en autonomie);
  • begrijp je de valkuilen en succesfactoren van digitale HR-transformaties;
  • ontwikkel je een visie op hoe HR invulling kan geven aan digitale HR-innovaties en HR-transformaties en wat hiervoor nodig is;
  • heb je inzicht in de best practices van de andere deelnemers m.b.t. AI en andere digitale innovaties.

De masterclass AI & HRM bestaat uit de volgende 4 blokken.

blok 1. Wat is en hoe werkt AI?

In dit eerste blok staan we stil bij de vraag wat artificial intelligence (AI) precies is. Wat betekenen de verschillende vormen, zoals generatieve AI, synthetische AI en Large Language Models? En wat zijn overeenkomsten en verschillen met machine learning, deep learning en ChatGPT en met een zwakke AI, een sterke AI en Superintelligentie? Ook wordt, op hoofdlijnen, uitgelegd hoe algoritmen (kunnen) werken. 

Dit blok wordt verzorgd door Paul van der Laken PhD (Mars).

blok 2. Toepassingen in de HR-praktijk

In dit tweede blok worden de gevolgen van AI en andere digitale innovaties voor de organisatiestrategie, HR-strategie en bedrijfsprocessen verkend. Welke kansen liggen er? Welke vraagstukken en uitdagingen doen zich voor? Op welke manieren worden digitale innovaties binnen de HRM-praktijk al toegepast? Zoals voor recruitment, talent development, career development, performance etc. Of om de candidate experience, de employee experience en de besluitvorming over HR-interventies te versterken (people analytics, advanced analytics). En welke mogelijke toepassingen worden in de (nabije) toekomst verwacht? 

Dit blok wordt verzorgd door Jaap Veldkamp MSc (ABN AMRO).

blok 3. Digitale ethiek

Het derde blok staat geheel in het teken van de maatschappelijke- en ethische vraagstukken in relatie tot AI en digitale innovaties. Denk bijvoorbeeld aan biases, discriminatie, privacy, veiligheid, inclusie, autonomie etc. Wat kan de impact zijn voor medewerkers, klanten/afnemers en andere belangrijke stakeholders? Welke (ethische) tools, technieken en andere (hulp)middelen kunnen gebruikt worden om op een ethisch verantwoorde manier digitale HR-innovaties toe te passen?

De praktijkspreker die dit blok verzorgd wordt binnenkort bekendgemaakt.

blok 4. Digitale HR-transformatie

Voor een daadwerkelijk effectief en efficiënt gebruik van digitale innovaties is de implementatie minstens zo belangrijk als de innovatie zelf. In dit afsluitende blok staat de HR-transformatie van digitale innovaties centraal. Wat zijn veel voorkomende valkuilen en succesfactoren voor de implementaties van digitale HR-innovaties? Wat zijn best practices uit de praktijk? Bij de implementatie vervullen (lijn)management, de medewerkers maar ook HR zelf een belangrijke rol. Wat kunnen (bij hen) belemmeringen zijn voor een succesvolle ingebruikname van digitale innovaties? En welke rollen kan HR voor deze transformatie vervullen en wat is hier voor nodig?

Dit blok wordt verzorgd door Eline Zuurveld-van Kampen MSc (hogeschool Leiden).