Afgelopen week was de week van Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken wordt door velen gekenmerkt door thuiswerken, flexibele werkplekken en slim reizen. Maar is dát Het Nieuwe Werken? Tijd voor Het Enige Echte Nieuwe Werken.

De week van HNW is deze week begonnen met het congres Tem de Tijd. Verkeersminister Schultz Van Haegen werd gestrikt om de week te openen. De titels van de workshops (zoals Slim reizen, Kies je werktijd en Fiets voor de wind) sluiten goed aan op het thema van dit congres: mobiliteit. En daar wringt voor mij de schoen. Het Nieuwe Werken wordt mij namelijk te veel gehyped én op een verkeerde manier aangevlogen.

Het kernwoord van Het Nieuwe Werken is het verhogen van de productiviteit. De aandacht voor HNW komt voor uit de vergrijzing en verkrappen van de arbeidsmarkt. Hebben wij straks wel voldoende mensen om het werk te doen? Voor sommige zal dit nu vreemd over komen. Immers, de werkloosheid loopt toch aardig op? Bedenk alleen dat er in een aantal beroepsgroepen (techneuten, ICT, zorg, ingenieurs) echt forse tekorten zullen optreden. En onze arbeidsparticipatie is toch al laag.

Een tekort aan personeel leidt tot stagnatie van groei of zelf krimp. Dit tekort kan worden opgevangen worden door arbeidsimmigranten aan te trekken, maar dit zal niet makkelijk gaan, omdat de arbeidsmarkten in heel Europa vergrijzen en krimpen. Het enige alternatief is dan om de productiviteit van de medewerkers te verhogen.

Met Het Nieuwe Werken moet onderscheidt gemaakt worden tussen middelen en doelen. Middelen zijn het tijd- en plaats onafhankelijk werken (voor velen is dit het doel op zich), een vrije toegang tot de kennis, ervaring en ideeën en het creëren van flexibele werkrelaties. En dit moet dan leiden tot gelukkige en betrokken medewerkers en dus tot een hogere productiviteit. Happy cows give more milk!

Leuk dus om over mobiliteit te praten, maar als de productiviteit (lees ook effectiviteit) van organisaties niet verhoogd wordt, krijg je vanzelf wel minder files….