Vanuit het bedrijfsleven wordt nog wel eens laatdunkend over sport gedaan. Sport is ontspannen, een vrije tijdbesteding. Doen wij er naast ons serieuze werk een beetje bij. De grootste sport van Nederland, voetballen, wordt ook wel gezien als ‘met 22 man een beetje achter een bal aan te hollen’ (en dan winnen de Duitsers). Maar als wij naar de positieve kanten van (top)sport kijken, dan kan het bedrijfsleven er juist veel van leren.Lees meer