[dropcap]E[/dropcap]r wordt gezegd dat de Manager de dingen goed moet doen en de Leider de goede dingen. Maar, is er eigenlijk wel een verschil tussen een Management en Leiderschap?

Het is misschien goed om eerst even kort stil te staan bij de organisatie. Immers, zonder organisatie geen management en leiderschap. Een organisatie heeft alleen maar bestaansrecht als zij de input kan omzetten in waardevolle producten en diensten: de organisatie als transformatiesysteem. Anders gezegd: als de organisatie zelf geen waarde toevoegt, is er geen toekomst voor de organisatie. Wie zal jouw morgen missen, als jij vandaag failliet gaat?

Management kun je vanuit drie kernproblemen beschouwen. Enerzijds als afstemmingsprobleem met de externe omgeving (klanten, leveranciers, belangengroepen etc.): de manager als strateeg. Vervolgens vanuit het structeringsprobleem: het inrichten van de organisatiestructuur, de verdeling van de werkzaamheden, het toewijzen van beslissingsbevoegdheden etc. Oftewel, de manager als organisatiebouwer. En tenslotte is er nog het interne afstemmingsprobleem: de manager als stuurman. Organisatiedoelstellingen worden vertaald naar actieplannen, afdelingsdoelen en individuele doelen. En mensen, machines en andere hulpmiddelen worden op elkaar afgestemd om de doelen te kunnen bereiken.

Tussen deze drie verschillende rollen zit ook een hiërarchie. Het vertrekpunt is de strategie. Wat wil de organisatie bereiken? Aan ambities nooit gebrek, maar waar het vooral mis gaat, is de weg er naar toe: hoe wil de organisatie de doelen bereiken? De organisatiestructuur, dat dus veel meer dan het organogram behelst, wordt afgestemd op de strategie: ‘structure follows strategy’. Gekeken wordt onder andere of met de gekozen organisatiestructuur de medewerkers voldoende op hun sterke punten worden benut en of de gewenste marktvoordelen zo bereikt kunnen worden. Ook worden informatiesystemen ontworpen om voldoende inzicht in de gang van zaken te hebben en houden. De manager als stuurman voert vervolgens operationele activiteiten uit zoals planning, uitvoering en control.

Zowel de verkeerde dingen goed doen, als de goede dingen verkeerd doen, leidt niet tot succes. Tussen Management en Leiderschap is het dus geen ‘of-of’, maar ‘en-en’. De eerste stap is wel om de goede dingen te bedenken. Het is namelijk onmogelijk om van de manager als stuurman te vragen om succesvol aan te komen, als hij de bestemming én de koers niet weet. Dit is wel hoe de praktijk er veelal uit ziet. En vandaar de sterke roep om (beter) Leiderschap.