Er is binnen organisaties te veel aandacht voor het individu, maar de ketting is zo sterk als de zwakte schakel. Het draait dus om Effectieve Teams. En HR moet hier veel meer sturing aan geven.

In de sport wordt het al jarenlang bewezen: niet het elftal met de beste spelers wordt kampioen, maar het beste team zal de kampioenschaal ontvangen. Natuurlijk, de individuele talenten kunnen de slagroom op de taart zijn en dat beetje extra bieden, maar de sterkte van het team is van doorslaggevende betekenis. Bovendien, de rechtsachter hoeft niet de beste speler ter wereld te zijn, maar wel de beste rechtsachter. Met de kanttekening dat hij dan ook nog met passen binnen het team, want in sommige teams kan de beste rechtsback ter wereld toch net niet renderen.

Bij het samenstellen van teams komt dus neer op het zoeken naar op elkaar afgestemde kwaliteiten. Diversiviteit krijgt hiermee ook een andere dimensie. Maar, wat bepaalde de effectiviteit van teams? Hieronder de Zes Bouwstenen van Effectieve Teams?

1. Missie, visie en principes: Streven alle teamleden dezelfde einddoelen na en is dit ook in lijn met de organisatiedoelen?

2. Doelen, taken en rollen:Weten alle teamleden wat er van hem/haar wordt verwacht?

3. Procedures, systemen en communicatie: Is de werkwijze voor alle teamleden helder?

4. Persoonlijke verhouding:Is er een optimale samenwerking en wat gebeurt er bij afwijkend gedrag?

5. Leiderschap: Hoe faciliteert de teamleider het team en de teamleden?

6. Leren en Innoveren: Hoe vergroot het team het lerend en innoverend vermogen?


Er valt overigens nog meer te leren van (top)sport: er wordt heel doelgericht gewerkt en de resultaten zijn direct en op wekelijkse basis meetbaar en zichtbaar: de stand van de ranglijst. En hoewel managers in organisaties nog steeds denken dat ze zelf het werk moeten doen (in plaats van te managen), mogen de coaches van sportteams de bal of fiets niet eens aanraken, laat staan dat zij zich binnen de lijnen van het speelveld mogen begeven.