Zowel buiten als ook binnen het vakgebied is er kritiek op het functioneren van HR. Wellicht is outsourcen wel een goede oplossing….. Hieronder 5 redenen om dit te doen.

#1 HR = administratie
Ik blijf mij er toch iedere keer over verbazen hoeveel tijd HR aan de HR administratie besteedt. Terwijl het zo veel anders kan: laat systemen dit vooral doen! En laat de medewerkers (Employee Self Service) en de managers (Managers Self Service) ook een beetje meehelpen. Maak een rekensom en je zult zien dat je investeringsvoorstel voor modernisering van je e-HRM systeem snel instemming krijgt van je directie. En zo kan HR de juiste dingen, goed gaan doen, anders ….

#2 HR ontwikkelt zich te weinig
Een van de redenen dat HR zichzelf te weinig ontwikkelt, heeft misschien met een stukje bescheidenheid te maken: laten wij niet te veel van het opleidingsbudget, dat toch al onder druk staat, zelf gebruiken. Dat siert HR, maar het is niet verstandig en niet professioneel. Als wij onszelf en ons vak serieus nemen, dan moeten wij ons ook continu blijven ontwikkelen. Bovendien loont het ook nog (zie #5). Het is ook een misvatting dat dit duur moet zijn. Zo kun je prima intervisie sessies met andere HR-collega’s beleggen (zowel binnen als buiten de organisatie), interne stages lopen (zie #3), bibliotheken en het internet afstruinen, een visiedocument ontwikkelen etc.

#3 HR snapt te weinig van de business
Naar mijn idee moet HR de managers in de organisatie faciliteren in hún taak om medewerkers aan te trekken, te enthousiasmeren, doelen met hen te stellen en feedback te organiseren op de voortgang. Dat kan HR alleen maar doen als zij begrijpt welke betekenis en waarde de organisatie aan de klanten en de maatschappij wil geven, welke marktontwikkelingen zich voordoen, welke (onderscheidende) kennis, vaardigheden en gedragingen de organisatie nodig heeft etc.

#4 HR voegt te weinig waarde toe
Dit is wel een veel gehoorde klacht, zowel binnen als buiten ons werkveld. Volgens de Randstad perceptiemonitor betitelen 60% van de lijnmanagers HR als een ‘McDonald’s’ of een ‘gaarkeuken’. Zij beschouwen ons ook als reactief (45%) en onzichtbaar (71%). In veel organisaties zit HR ook niet bij de directie aan tafel. Hoe komt dat? Bedenk dat als je –net als iedere organisatie en andere werknemers- geen waarde toevoegt, er geen bestaansrecht voor je is.

#5 …….
HR echt outsourcen? Nee, natuurlijk is dat voor mij geen serieuze optie. Tenzij HR zich inderdaad alleen maar met de administratie bezig houdt. Maar zolang de CEO nog niet begrijpt dat winst een gevolg is van bevlogen medewerkers en tevreden klanten en 75% van de medewerkers aangeeft dat de omgeving, de manier van leiding geven en samenwerking niet het uiterste uit hen haalt, is er voor HR nog volop werk aan de winkel. Ik geloof dus zeker in het bestaansrecht van HR, juist nu, maar dan moeten wij nú wel aan de slag.