Masterclass HRTech (e-HRM)

wordt geplandUtrecht/Bunnik€ 899,-

Inschrijven

Na deze Masterclass HRTech ben je een stevige gesprekspartner voor IT’ers, leveranciers en (HR) consultants en weet je selectie- en implementatietrajecten succesvol (Agile) in te richten en te organiseren. Aan de hand van aangereikte kennis en ervaringen ga je aan de slag met jouw HRTech-vraagstuk zodat je direct resultaten kunt boeken.

Programma

blok 1. Introductie HRTech

HRTech, een verdere doorontwikkeling van e-HRM, krijgt steeds meer positie binnen het HR-vakgebied. En was  er vroeger alleen software voor de salarisadministratie; tegenwoordig gaat HRTech veel verder dan alleen het verlichten van administratieve lasten bij HR. Er zijn innovatieve tools voor het veranderen van een organisatiecultuur, het verbeteren van de productiviteit, het vinden van de beste mensen, het optimaliseren van de beoordelingscyclus etc. Kortom, HRTech draagt wezenlijk bij aan een betere HR-besluitvorming, versterking van de employee journey, het minimaliseren van HR-kosten en een wendbare organisatie.

De volgende vragen staan in dit blok centraal:

 • Hoe ziet het HRTech landschap er in Nederland en voor jouw organisatie uit?
 • Wat zijn uitgangspunten voor een succesvol HRTech landschap?
 • Wat is van belang voor een succesvolle HRTech implementatie (zoals business case, change management, stakeholders etc.)?
 • Welke plek vervult HRTech voor organisaties en HR en wat kan het voor klanten, medewerkers en (lijn)managers opleveren?

blok 2. HRTech taal

Technologie wordt steeds simpeler, maar tegelijkertijd nemen de technologische ontwikkelingen en het aantal applicaties steeds meer toe. Om goede afwegingen en keuzes te kunnen maken is het spreken en begrijpen van HRTech taal een noodzakelijke voorwaarde. In dit blok leren we je die taal spreken én begrijpen.

De volgende vragen staan in dit blok centraal:

 • Wat is er nu zo anders aan ‘werken in de Cloud’ versus ‘On premise’?
 • Waarom is een rapportage met een BI tool nog geen Prescriptive HR Analytics?
 • Wat is het verschil tussen systemen synchroon koppelen met API’s versus asynchroon met sFTP ?
 • Waarom is ‘Single Sign On’ (SSO) zo belangrijk in de EX?
 • Wat is ‘Master Data Management’ en op welke manieren kun je dit het beste inrichten in je HRIS architectuur?

blok 3. Selectietrajecten (Agile) inrichten en organiseren

Software implementeren is nooit een doel op zich. Het moet bijdragen aan de realisatie van de organisatiedoelen. Maar hoe breng je dit over op de leveranciers die software willen verkopen? En een selectietraject is veel meer dan een lijst met functionele en technische wensen die je kunt gaan afvinken. Zoals: Hoe ga je de HR-processen organiseren? Wie zijn de betrokkenen en welke ondersteuning moet een HR-systeem bieden? Hoe zie je de toekomstige samenwerking met de leverancier en welke ondersteuning verwacht je van hen (ook op de lange termijn)?

De volgende vragen staan in dit blok centraal:

 • Wat zijn succes- en faalfactoren van selectietrajecten?
 • Wie betrek je bij een selectietraject?
 • Wat zijn onderdelen van een goed selectietraject?
 • Op welke manier kun je een selectietraject Agile uitvoeren?

blok 4. HRTech op een Agile manier werkend krijgen

Agile werken is ook bij HR in opkomst. Bij zowel operationele als projectmatige werkzaamheden kan deze aanpak meer aanpassingsvermogen en efficiency opleveren. De HRTech software leveranciers werken vaak al Agile. In dit blok leer je hoe die twee werelden bij elkaar kunnen komen en hoe je met elkaar een succesvolle HRTech implementatie kan realiseren.

De volgende vragen staan in dit blok centraal:

 • Wat is Agile werken en wat kan dit opleveren?
 • Wat zijn succes- en faalfactoren van Agile werken?
 • Hoe kan ik voor mijn HRTech vraagstuk Agile werken?
 • Praktijkcase: aan de slag met Agile werken!