Masterclass Werkgeluk

27 & 28 juniUtrecht/Bunnik€ 899,-

Inschrijven

Vergroot je kennis en inzichten over geluk en werkgeluk in organisaties. Deze Masterclass bestaat uit 2 bijeenkomsten van 4 blokken: Inleiding in Geluk & Werkgeluk; Vergroten van het Werkgeluk via Autonomie & Zelfsturing; Vergroten van het Werkgeluk via Meesterschap & Groei; en tot slot het Vergroten van het Werkgeluk via Purpose & Verbondenheid.

Na deze Masterclass weet je wat geluk is en hoe geluk zich tot werkgeluk verhoudt. Je weet wat het rendement van werkgeluk is, hoe je als organisatie het werkgeluk kunt vergroten, welke rol HRM (of beter HBM – Human Being Management) hierin heeft en welke rol de medewerkers hierin hebben. Het vergroten van werkgeluk is niet alleen nu al belangrijk, maar zal steeds belangrijker worden omdat bevlogenheid op het werk gemiddeld al laag is en jongeren (millennials) het meer en meer lastig hebben met hun werk. Dit leidt -of kan leiden- tot lagere productiviteit, stress, hoger ziekteverzuim en langdurige burn-outs.

Wat zijn positieve en negatieve ‘drivers’ van geluk, werkgeluk en engagement? Welke invloed heeft leiderschap op het werkgeluk van medewerkers? En: wat is de rol van HR op weg naar gelukkige medewerkers en organisaties? Leer over de next steps om de medewerkers en de organisatie richting meer geluk te krijgen. En over de do’s & dont’s. Wat is nodig om werkgeluk in de organisatie te realiseren?

De Masterclass Werkgeluk bestaat uit de volgende 4 blokken.

blok 1. Inleiding in Geluk en Werkgeluk

In dit eerste blok staan we stil bij de vraag wat geluk eigenlijk is. Is geluk een eenduidig begrip of zijn er verschillende vormen van geluk? En hoe verhoudt geluk zich tot werkgeluk? Gaat dat alleen over werk of ook over privé? Gaat het over ratio of juist over gevoel? Over mannen of juist over vrouwen? Is er eigenlijk een rol voor toeval en hoe groot is de rol van de genen? Kun je geluk of werkgeluk meten, wat zijn de oorzaken waarom de ene mens zegt zich gelukkiger te voelen dan de andere mens en wat is het te verwachten rendement van geluk en werkgeluk? Geldt hoe meer senior je bent, hoe gelukkiger je in je werk bent? En: hoe verhoudt (werk)geluk zich tot andere begrippen zoals medewerkertevredenheid en –betrokkenheid, flow, bevlogenheid en engagement?

blok 2. Vergroten van het Werkgeluk via Autonomie & Zelfsturing

Autonomie is een hele belangrijke drijfveer van de mens en daarmee ook van geluk en werkgeluk. In dit blok staat de vraag centraal hoe je het geluk van de organisatie als geheel, de medewerkers en jezelf kan vergroten langs de weg van autonomie & zelfsturing. Het gevoel dat je invloed kunt uitoefenen op je eigen lot en dat je je werk voor een belangrijk deel zelf kunt organiseren. Maar geldt dat voor iedereen en zijn er nog grenzen aan die autonomie en zelfsturing (zelfmanagement)? Welke valkuilen zijn er en hoe ver ga je? Zover dat medewerkers hun eigen salaris mogen vaststellen of een onbeperkt aantal vakantiedagen hebben? En wat kunnen we leren van het JDR-model (Job Demands-Resources model), over leiderschap versus management, de rol van de leidinggevende en thuiswerken in relatie tot het vergroten van het werkgeluk?

blok 3. Vergroten van het Werkgeluk via Meesterschap & Groei

In blok 3 staat het vergroten van het werkgeluk via meesterschap & groei centraal. Meesterschap of vakmanschap, als vertaling van het Engelse ‘mastery’ is het gevoel dat je iets kunt. Dat je competenties hebt die van waarde zijn, voor zowel jezelf en voor andere mensen. Hiermee hangen begrippen als zelfwaardering en erkenning en natuurlijk groei, zelfontwikkeling en -realisatie samen. Hoe zorg je dat het werkplezier en de passie van medewerkers en de voldoening in hun werk vergroot wordt met als resultaat een hogere productiviteit, meer creativiteit en meer kwaliteit? Daarin spelen voldoende uitdaging en afwisseling in het werk mee, met daarin een belangrijke rol voor jobcrafting. Hoe beoordeel je medewerkers, hoe stimuleer je ze en hoe zorg je dat zij zich ontwikkelen en groeien? Hoe zorg je dat medewerkers het beste uit zichzelf halen en hun beste zelf in dienst van de organisatie laten zien?

blok 4. Vergroten van het Werkgeluk via Purpose & Verbondenheid

In het afsluitende blok staat de vraag centraal hoe je het geluk en het werkgeluk kunt vergroten via de weg van purpose (hogere doel, zingeving) en verbondenheid. Een organisatie is een verband van medewerkers dat met elkaar samenwerkt om een bepaald doel te realiseren. Dat bewustzijn en het met elkaar werken aan een gezamenlijk doel geeft richting, geeft identiteit en geeft identificatie aan een groep. Het gevoel dat je deel uitmaakt van iets dat groter is dan jezelf is cruciaal voor een veel betere onderlinge samenwerking. I am helping to put a man on the moon, Sir! Naast purpose zorgen cultuur, jezelf kunnen zijn en meer in het bijzonder de values & principles (de normen & waarden) als richtsnoer voor het handelen voor onderlinge verbondenheid (relatedness).